SİGORTA HİZMETLERİMİZ

Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 7.7507
7.7647
€ EURO 9.0268
9.0430
¥ JPY 7.3389
7.3875
£ GBP 9.9373
9.9891
Hava Durumu

İstanbul Salı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı En yüksek 28°C En düşük 22°C

KİRA GELİR KAYBI SİGORTASI
Kiracının kiraladığı mülkle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, Trink Kira Poliçesi kapsamında ortaya çıkan kira gelir kaybı, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.
( Maksimum aylık 10.000 TL’ye kadar ) 

Riziko adresinin kiralanmasına ilişkin sözleşme gereğince sözleşmeden doğan kiracının kira bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği 3 (üç) aylık kira bedelinin ödendiğinin belgelendiği süre, sigortacı sorumluluğunun başlayabilmesi için poliçede beklenmesi gereken süredir. 

Aylık kira bedeli, yıllık kira kaybı teminat limitinin 1/12’si ile sınırlıdır. Aylık kira bedeli ile buna ilişkin tazminatın sigortacı tarafından ödeme yükümlülüğü, kiraya veren tarafından ikame olunan alacağın tahsili ve tahliye istemli davanın karara bağlandığı tarih veya poliçe vade bitiminde sona erecektir. Sigortacı aylık kira bedeli ile buna ilişkin tazminatı, alacağın tahsili ve tahliye istemli dava ve poliçe vadesinden hangisi önce biter ise o kadarlık süre için geri ödemek ile yükümlüdür.

HUKUKİ MASRAFLAR TEMİNATI
Kiracının kiraladığı meskenle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, kiralayanın kiracı aleyhine yönelttiği her türlü alacak talepleri, icra takipleri ve/veya alacak/tahliye davalarında avukatlık, hukuki danışmanlık, vekalet ücretleri ile dava harç ve giderleri sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak teminat altına alınmıştır. 

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesinde yazılı sigorta konusu gider ve diğer edimle poliçede belirtilen toplam bedelin azami %15’i avukatlık ücreti, %20’si mahkeme (dava) / icra takipleri harç ve giderleri, %5’i danışma ücreti, %10’u teminat akçesi, %15’i istinaf, temyiz ve karar düzeltme kanun yolları, %15’i ihtarname ve benzeri masraflar olarak kullanılır. Bu sigorta kapsamında her bir uyuşmazlıkta 25,00 TL’den az olmamak kaydıyla ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 muafiyet indirimi yapılır.

FATURA ÖDEME TEMİNATI

Riziko adresinde kurulu bulunan, ödenmeyen elektrik, su, doğalgaz vb. faturalara ait giderler poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.İlgili kurumlar tarafından yapılan yada yapılacak olan açma kapama ve abonelik bedelleri teminata dahil değildir.

AİDAT GİDERLERİ TEMİNATI


Riziko konusu taşınmazın bulunduğu apartman/siteye ait aidat giderleri, kiracının kira sözleşmesi süresince ödemediği durumlarda poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.

 

DASK,

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

DASK’ın Amacı Nedir?

 
DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:
 
1)Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
2)Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
3)Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
4)Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
5)Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.
 
Bu amaçlar hem devletin hem de yaşayanların ortak çıkarları ile örtüşmesi bakımından da ayrıca önemlidir.  
 
Ülkemizin jeolojik, topoğrafik özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3´ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkündür.
 
Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği açıktır. Güncel deprem haritaları incelendiğinde, topraklarımızın %96’sının farklı tehlike derecelerdeki deprem kuşaklarında olduğu görünmektedir. Nüfusun %98’i de bu bölgelerde yaşamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluktur.  
 
DASK sigortasında poliçe bedeli binalar için sabit olduğundan, sigorta şirketleri arasında ödenecek prim açısından fark bulunmamaktadır. Deprem sigortası yaptırmak veya vadesi dolmuş deprem poliçesini yenilemek  için Sigortam.net’e gelerek başvuru formunu doldurmak yeterlidir. 

Konut Sigortası

Konut sigortası ile en değer verdiğiniz mekanlar olan yuvanızı hırsızlık, yanma, yıkılma vs. durumlara karşı koruma altına alırsınız. Hatta çok az bir maliyetle eşyalarınızı da teminat kapsamına dahil ettirebilirsiniz.

NELER Mİ?
 

 • Yangın
 • Sel - su baskını
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Hırsızlık
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları
 • Ferdi kaza
 • Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar
 • Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Yangın - infilak mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti
 • Elektrik hasarları
 

Diğer Sigorta Poliçeleri:

1-Araç Trafik Sigortası ve Kasko

2-İş Yeri Sigortası

3-Sağlık Sigortası

4-Bireysel Emeklilik Sigortası

5- Seyahat Sigortası

6-ferdi Kaza Sigortası 

v.s

Uzman Sigortacı Personelimiz ile İletişime geçiniz Lütfen